Santaella

Scrabble és una de les varietats més sembrades a Espanya, coneguda pels seus grans rendiments any rere any. És un ordi alternatiu de qualitat maltera obtinguda per Syngenta i llicenciada a Ceralia des de 2012 per les comunitats de Catalunya i Aragó, assolint produccions de fins a 11 tn/ha en regadiu.

Pibrac

Scrabble és una de les varietats més sembrades a Espanya, coneguda pels seus grans rendiments any rere any. És un ordi alternatiu de qualitat maltera obtinguda per Syngenta i llicenciada a Ceralia des de 2012 per les comunitats de Catalunya i Aragó, assolint produccions de fins a 11 tn/ha en regadiu.

×