Ceràlia

La nostra empresa neix a la dècada dels seixanta. Són inicis de dur treball, braç a braç amb agricultors, els productes dels quals són canalitzats a les noves figures de consum que apareixen a l’últim terç del segle XX: l’emergent indústria ramadera, la demanda de cereals per a la fabricació de pinsos, l’aparició de grans fàbriques de farina que universalitzen el subministrament d’aliments bàsics com el pa, etc.

En aquella època, el comerç de cereal es basa en la confiança, la bona fe i la garantia personal en les transaccions.

Evolució

Amb la internacionalització dels mercats i atenent com sempre a la demanda d’una agricultura cada vegada més modernitzada, a partir de l’any 1981, l’activitat principal del negoci es dirigeix a la producció i multiplicació de llavors certificades de qualitat.

El projecte, ambiciós, suggereix un canvi substancial en l’activitat de la nostra empresa: a partir d’aquest instant l’objecte del nostre treball no es limita al comerç o aprovisionament de cereals, sinó que ens convertim en fabricants, transformadors que doten d’un important valor afegit al producte.

És moment de mecanització específica i moderna: posta en funcionament d’un centre de llavors modern, amb automatismes i diversos processos sofisticats.

Futur

Més endavant, tots els mitjans de producció, tant materials com humans, convergeixen en la forma jurídica amb el nom de Cereales Aragón y Catalunya Sociedad Anónima (CAYCSA), en honor als territoris d’històrica implantació de la nostra activitat. Aquesta, acompanyarà una trajectòria que expandeix un ofici i maneres d’actuar que el mercat reconeixerà obertament.

Fa poc, s’uneix al nostre projecte una nova llavor de la que germinaran noves idees: Ceràlia és naixement d’una nova imatge que abraça més que mai tota la trajectòria iniciada per Ramón i Amado, fa més de mig segle. 

“Tot un món, tota una vida, de cereal”

Els nostres valors

Si algunes característiques han guiat des de sempre la nostra empresa, aquestes són:

×