• És un pèsol alternatiu que permet la sembra tardana, fins ben entrat el mes de febrer.
  • Excepcional potencial productiu
  • De talla mitja alta amb gran resistència a l’ajagut i a les malalties.