Scrabble

Informació del producte

Scrabble és una de les varietats més sembrades a Espanya, coneguda pels seus grans rendiments any rere any. És un ordi alternatiu de qualitat maltera obtinguda per Syngenta i llicenciada a Ceralia des de 2012 per les comunitats de Catalunya i Aragó, assolint produccions de fins a 11 tn/ha en regadiu.

En ser una varietat alternativa permet sembrar-se des de mig novembre fins a finals de febrer. Molt adequada tant per secans frescals com regadius, presenta un excel·lent calibre de gra i bon comportament contra malalties foliars.

Més infromació:

Multiplicació Scrabble. Quinto de Ebro 2020

×